Una cuina humil i senzilla però ben elaborada!

Una cuina humil i senzilla però ben elaborada!

Reserves del Restaurant el Pont 9 de Camprodon